NL.jpg
Pagina

TTV Amstelveen

Go to

Algemene Leden Vergadering 2022

Beste clubleden,

Zoals aangekondigd in de laatste bestuursupdate en op onze website
zal de Algemene Ledenvergadering van TTV Amstelveen 2022 plaatsvinden
op dinsdag 15 november 2022 om 20:00 in onze kantine aan de Landtong 14. 

Namens het bestuur nodig ik jullie hiervoor graag uit!

Bijzonderheden:
-> Laat even weten of je wel of niet komt.
-> Als je komt, kom dan tenminste 15 minuten voor aanvang zodat we op tijd kunnen starten.
-> Deze avond is er geen vrij spelen na de reguliere training die uiterlijk om 19:30 stopt.

De volgende bijlagen zijn per email aan de leden gezonden:
- Agenda
- Notulen ALV 2021 (gehouden op 16 mei 2022)
- Jaarverslag 2021/2022 (Voorzitter, Jeugd, Financieel)

We hopen veel van jullie te kunnen verwelkomen. De koffie en thee staan klaar!

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Ben Rigter
Secretaris TTV Amstelveen

Tags:
Top