Algemene Leden Vergadering 2021

Beste clubleden, 

Graag wil ik jullie allemaal uitnodigen voor uitgestelde de Algemene
Ledenvergadering van TTV Amstelveen 2021.  

Datum: maandag 16 mei a.s.  
Tijd: 20.00 uur 
Waar: Landtong 14, onze kantine  

Bijzonderheden: 
- Deze avond is er alleen jeugdtraining tot 19:30 uur.  Daarna is er GEEN vrij spelen, de speelzaal is dan ook gesloten na de jeugdtraining.  
- Laat even weten of je wel of niet komt. 
- Als je komt, kom dan tenminste 15 minuten voor aanvang zodat we op tijd kunnen starten. 

In de email, die je wordt toegezonden, tref je nog de volgende bijlagen aan: 
- Agenda 
- Laatste notulen ALV (2019) 
- Jaarverslag (Voorzitter, Jeugd, Financieel) 

We hopen veel van jullie te kunnen verwelkomen. De koffie en thee staan klaar!

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Ben Rigter
Secretaris TTV Amstelveen

Tags:
Top