NL
TTV Amstelveen

Go to

amsterdamse kampioenschappen

Donderdag Jeugd training

Training voor de jeugd in drie groepen:
Groep 1 17:00 – 18:00
Groep 2 18:00 – 19:00
Groep 3 19:00 – 20:00

Geen training tijdens schoolvakanties en Hemelvaart

Email Guus Korper van 3 februari 2023:

Jeugd coordinator Guus Korper stuurde namens de trainers en het bestuur op 3 februari 2023 een email met het volgende bericht aan de jeugd en hun ouders:

Aan alle jeugdspelers en hun ouders, 

Door het toenemende aantal jeugdleden zijn we als trainers en bestuur lang in overleg geweest met Amstelveen Sport om het aantal beschikbare uren van de speelzaal, en daarmee de trainingsuren voor de kinderen, te verhogen.
We zijn dan ook blij nu te kunnen melden dat deze uitbreiding eindelijk gelukt is. 

Wat houdt dit in voor de jeugdleden? 
We gaan van 2 (te) grote groepen, naar 3 wat kleinere groepen. Hierdoor kunnen de kinderen meer aandacht krijgen, beter binnen hun niveau spelen en sneller naar een hoger niveau groeien. Ook geeft dit iets minder druk en meer mogelijkheden voor de trainers.
De speeltijden zullen hierdoor iets veranderen, de trainingsduur (1 uur per training) blijft gelijk. 
Het trainingsschema voor de jeugd gaat er m.i.v. maandag 6 februari 2023 als volgt uit zien: 

Maandag
16:30 to 17:30 Groep 1 (Beginners en spelers met weinig ervaring)
17:30 to 18:30 Groep 2 (Spelers met ongeveer 1 jaar ervaring en beginnende competitie spelers)
18:30 to 19:30 Groep 3 (Competitiespelers en oudere kinderen met meer ervaring)

Donderdag
17:00 to 18:00 Group 1 (Beginners en spelers met weinig ervaring)
18:00 to 19:00 Group 2 (Spelers met ongeveer 1 jaar ervaring en beginnende competitie spelers)
19:00 to 20:00 Group 3 (Competitiespelers en oudere kinderen met meer ervaring)

!! Let op de aanvangstijden op maandag zijn voor alle groepen anders dan op donderdag

De groepsindeling vind je in de email (en om privacy redenen niet in dit website bericht). 
Uiteraard kunnen er n.a.v. jullie wensen nog aanpassingen gedaan worden. Mochten jullie dit willen, neem dan contact op met Guus via  jeugd@ttvamstelveen.nl of 06-20620000 .
Uiteraard kan je daar ook terecht met andere vragen.

Vriendelijke groet namens de trainers en het bestuur,
Guus Korper

Top