NL
TTV Amstelveen

Go to

Onze sponsors

algemene informatie

CLUB INFORMATIE

Welkom bij Tafeltennisvereniging (TTV) Amstelveen !

Tafeltennis is een plezierige en voor iedereen toegankelijke sport.
Het houdt je fit, je reflexen scherp, is super gezellig en alles wat je nodig hebt is een tafeltennisbatje en sportschoenen.
Iedereen kan lid worden van onze vereniging want tafeltennis is voor alle leeftijden en alle speelniveaus.
TTV Amstelveen heeft dan ook leden vanaf 8 jaar en heeft een aantal leden die de respectabele leeftijd van 80+ hebben bereikt.
Door het internationale karakter van Amstelveen is onze vereniging ook heel divers van samenstelling met leden met een (onder andere) Chinese, Japanse, Indiase, Russische, Zweedse, Turkse en Griekse achtergrond.

TTV Amstelveen is opgericht in 1947 en is lid van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB).
Onze vereniging heeft ongeveer 150 leden waaronder ongeveer 40 jeugd leden, 80 senior leden en een 55+ groep van 25 personen.
Ook neemt TTV Amstelveen deel aan de NTTB competitie.
Momenteel hebben we 16 teams (elk 3-5 spelers) die deelnemen aan de verschillende jeugd- en senioren competities.

Wat is ons doel?

Ons hoofddoel is om onze leden met veel plezier te laten tafeltennissen!
Door de combinatie van snelheid, beweging, effect en tactiek is tafeltennis een complexe sport en ook wel omschreven als ‘Schaken met een bal’.
Als je begint met tafeltennis en je graag je spelniveau wil verbeteren willen we je dan ook adviseren om aan de aangeboden training(en) deel te nemen.

We hebben diverse ervaren trainers die deze trainingen voor de jeugd en senioren verzorgen.
Wij bieden het gehele jaar een breed scala aan speelmogelijkheden om vrij te spelen, te trainen of deel te nemen aan competitie wedstrijden.
Kijk hier naar de uitgebreide SPEELMOGELIJKHEDEN EN TRAININGSTIJDEN.

We hebben een gezellige kantine waarvandaan je de wedstrijden of trainingen kunt zien en uiteraard andere leden kunt ontmoeten.
Drankjes en snacks zijn tegen betaalbare prijzen verkrijgbaar.
Wij zijn een vereniging dus naast alle reguliere speelactiviteiten organiseren we ook een aantal interne toernooien maar ook een Nieuwjaar borrel en onze jaarlijkse barbecue.
We nemen als vereniging ook deel aan externe toernooien.

Heb je interesse?

Wij nodigen je uit om een keer langs te komen om de sfeer te proeven en het belangrijkste, te komen tafeltennissen.
Je kunt drie keer gratis komen spelen om te kijken of de tafeltennis sport en onze vereniging bij je past!

Veel informatie is op onze website te vinden maar mocht je vragen hebben neem dan gerust CONTACT met ons op.

CLUB REGELS

Algemeen

TTV Amstelveen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging is erkend bij Koninklijk Besluit van 1 juli 1972.
Naast STATUTEN heeft onze vereniging ook  een HUISHOUDELIJK REGLEMENT . Dit Huishoudelijk Reglement bevat de clubregels waar alle leden zich aan hebben te houden.
Wijzigingen in Statuten en Huishoudelijk Reglement moeten door de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden goedgekeurd. Leden kunnen verzoeken tot wijzigingen bij het bestuur indienen.

Verder is vanaf 25 mei 2018  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
TTV Amstelveen heeft de AVG REGELS verwoord in een AVG TOESTEMMINGSVERKLARING  en AVG PRIVACYVERKLARING.

Hieronder noemen wij verder enkele belangrijke clubregels:

Rookverbod

Binnen alle ruimtes van ons clubgebouw (zaal, kantine, kleedkamers etc.) geldt een algeheel rookverbod.
Roken moet buiten het gebouw plaats vinden.

Gedragsregels

Fysieke bedreiging, uitschelden, vloeken, discriminatie, agressief gedrag, vernielen van clubmateriaal hoort allemaal niet thuis bij ons!
Spreek elkaar erop aan als gebeurtenissen dreigen te ontsporen. Meld ongewenst gedrag bij het BESTUUR  en/of VERTROUWENSPERSOON.
Misdragingen en officiële klachten (bond, vereniging, speler) worden door het bestuur in behandeling genomen.
Schorsing, uitsluiting van competitie, ontzegging van toegang tot de club en royering kan het gevolg zijn.
Voor ontstane schade, van zowel fysieke als financiële aard, wordt de betreffende speler verantwoordelijk gesteld.

Competitie regels

Om het spelen plezierig te laten verlopen hanteren wij een aantal COMPETITIE REGELS.

VEILIG SPORTEN

Tafeltennisvereniging (TTV) Amstelveen is een sportieve, sociale en inclusieve sportvereniging,
die openstaat voor iedereen ongeacht je achtergrond zoals leeftijd, geslacht, religie, land van herkomst, sociale afkomst etc.
Het hoofddoel van onze vereniging is om iedereen met heel veel plezier te laten tafeltennissen waarbij we een veilige sportomgeving van het grootste belang vinden.

Om deze veilige sportomgeving zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen heeft TTV Amstelveen een:

 • Vertrouwenspersoon aangesteld
 • Gedragscode voor bestuurders, trainers/coaches en sporters
 • Aannamebeleid vrijwilligers
 • VOG voor trainers/coaches

Voor meer informatie hierover zie onze pagina Veilig Sporten.

LID WORDEN

Lid worden van TTV Amstelveen is reuze simpel, je doet het door het invullen van het INSCHRIJFFORMULIER
Belangrijk is dat je kennis hebt genomen van onze CLUBREGELS  .

OPENINGSTIJDEN

Aparte secties voor desktop en mobiel!

Hieronder vind je de openingstijden buiten de zomervakantie .

Openingstijden voor het hele jaar vind je op https://ttvamstelveen.nl/openingstijden/ .

Algemene regels voor de openstelling van de zaal:

 • Trainingen en vrij spelen : de club is 10 minuten voor aanvang geopend.
 • Competitie  (maandag, vrijdag, zaterdag) : de club is een half uur voor aanvang geopend.
Maandag :
15.00 - 16.30 Vrij spelen voor de 55+ groep
16.30 - 17.30 Training jeugd groep 1
17.30 - 18.30 Training jeugd groep 2
18.30 - 19.30 Training jeugd groep 3
20.00 - 22.00 Vrij spelen senioren.
  
Dinsdag :
18.00 - 20.00 Training senioren teams 1 - 2, trainers en uitgenodigde spelers
20.00 - 22.00 Vrij spelen andere senioren
  
Woensdag :alleen competitie spelers!
20.00 - 21.00 Training senioren competitie teams
21.00 - 22.00 Vrij spelen senioren competitie spelers
Donderdag :
17.00 - 18.00 Training jeugd groep 1
18.00 - 19.00 Training jeugd groep 2
19.00 - 20.00 Training jeugd groep 3
20.00 - 21.00 Training senior niet-competitie spelers
21.00 - 22.00 Vrij spelen senior niet-competitie spelers
  
Vrijdag :
11.15 - 12:45 Vrij spelen voor de 55+ groep
19.30 - 21.30 Vrij spelen senioren.
  
Zaterdag :
Zaal gesloten
  
Zondag :
Zaal gesloten
 (*) Zie hier voor competitie datums en beschikbare tafels
 (*) Zie hier voor competitie datums en beschikbare tafels
Maandag
15.00 - 16.30 Vrij spelen voor de 55+ groep
16.30 - 17.30 Training jeugd groep 1
17.30 - 18.30 Training jeugd groep 2
18.30 - 19.30 Training jeugd groep 3
20.00 - 22.00 Vrij spelen senioren.
  
Dinsdag
18.00 - 20.00 Training senioren teams 1 - 2, trainers en uitgenodigde spelers
20.00 - 22.00 Vrij spelen andere senioren
  
Woensdag alleen competitie spelers!
20.00 - 21.00 Training senioren competitie teams
21.00 - 22.00 Vrij spelen senioren competitie spelers
  
Donderdag
17.00 - 18.00 Training jeugd groep 1
18.00 - 19.00 Training jeugd groep 2
19.00 - 20.00 Training jeugd groep 3
20.00 - 21.00 Training senior niet-competitie spelers
21.00 - 22.00 Vrij spelen senior niet-competitie spelers
  
Vrijdag
11.15 - 12:45 Vrij spelen voor de 55+ groep
19.30 - 21.30 Vrij spelen senioren.
  
Zaterdag
Zaal gesloten
  
Zondag
Zaal gesloten
  

CONTRIBUTIE

Lid worden van TTV Amstelveen is reuze simpel, je doet het door het invullen van het INSCHRIJFFORMULIER
Belangrijk is dat je kennis hebt genomen van onze CLUBREGELS  .

Contributie informatie en bedragen huidig seizoen

 • Het seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
 • Lid na 1 september? In dat geval wordt de contributie evenredig verminderd.
 • Een tijdelijk lidmaatschap is éénmalig mogelijk voor 3 maanden
  (kosten bedragen € 60.-).
 • Voor de jeugd is een trainingsbijdrage in de contributie opgesloten.
 • Bij betaling voor 1 oktober geldt een betalingskorting van € 20.- .
 • Voor elk 2e lid of meer per gezin geldt een familiekorting van € 25.- per persoon.

Overig 

 • Betaling van de contributie gaat via overboeking naar de bankrekening van onze vereniging. U ontvangt een betalingsverzoek van onze PENNINGMEESTER
Contributie seizoen 2024-2025Senioren >=18jrJeugd <18jr
Verenigingscontributie€ 145.-€ 185.-
Basis bondscontributie (NTTB)€ 23.-€ 23.-
Totaal basislid (recreant)€ 168.-€ 208.-
Competitie bondscontributie (NTTB)€ 62.-€ 41.-
Totaal competitie lid€ 230.-€ 249.-

55+ groep 

Ben je 55 jaar of ouder dan kun je elke maandagmiddag en vrijdagochtend  recreatief tafeltennissen.
De kosten hiervoor bedragen óf:

 •  € 3.50 per keer (zonder lidmaatschap).
 •  € 95.- voor een heel seizoen voor spelers die uitsluitend een 55+ lidmaatschap hebben en op maandagmiddag en/of vrijdagochtend spelen. Bij betaling vóór 1 oktober geldt een betalingskorting van € 10,- .
 •  € 30.- additioneel voor leden die al een regulier lidmaatschap hebben bij de club.
Vind hier meer informatie over de 55+ GROEP.

NTTB

 • TTV Amstelveen is aangesloten bij de Nederlandse Tafel Tennis Bond (NTTB).
 • Alle leden zijn automatisch lid van de NTTB en betalen de basisbondscontributie.
 • Leden die deelnemen aan de NTTB competitie moeten de competitie bondscontributie betalen.
 • Bondscontributie wordt jaarlijks aangepast aan de NTTB tarieven.

VRIJWILLIGERS

Vrijwilligerswerk – er zijn twee soorten aanbieders van sportactiviteiten.

 1. Sportverenigingen, die vrijwel geheel gerund worden door vrijwilligers waardoor de contributiebijdrage op een betaalbaar niveau gehouden kan worden en de sport toegankelijk blijft voor zoveel mogelijk mensen.

 2. Commerciële aanbieders van sportactiviteiten. De kosten hiervoor zijn hoger dan bij een sportvereniging en worden de activiteiten gerund door betaalde personen en niet door vrijwilligers.

Tafeltennisvereniging (TTV) Amstelveen is een sportvereniging.
Vrijwilligers zijn dus onmisbaar, vraag dus of er iets is wat je voor je club kunt doen!

LIDMAATSCHAP OPZEGGEN

Opzeggen van het lidmaatschap uiterlijk 2 maanden voor het einde van het seizoen (dus uiterlijk 30 Juni)
De lidmaatschap opzegging moet via mail aan de LEDENADMINISTRATEUR worden doorgegeven.
Bij eerder opzeggen wordt geen contributie gerestitueerd.

Top