algemene informatie

CLUB INFORMATIE

Welkom bij Tafeltennisvereniging (TTV) Amstelveen !

Tafeltennis is een plezierige en voor iedereen toegankelijke sport. Het houdt je fit, je reflexen scherp, is super gezellig en alles wat je nodig hebt is een tafeltennisbatje en sportschoenen.
Iedereen kan lid worden van onze vereniging want tafeltennis is voor alle leeftijden en alle speelniveaus. TTV Amstelveen heeft dan ook leden vanaf 8 jaar en heeft een aantal leden die de respectabele leeftijd van 80+ hebben bereikt. Door het internationale karakter van Amstelveen is onze vereniging ook heel divers van samenstelling met leden met een (onder andere) Chinese, Japanse, Indiase, Russische, Zweedse, Turkse en Griekse achtergrond.

TTV Amstelveen is opgericht in 1947 en is lid van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Onze vereniging heeft ongeveer 125 leden waaronder ongeveer 30 jeugd leden, 80 senior leden en een 55+ groep van 15 personen. Ook neemt TTV Amstelveen deel aan de NTTB competitie. Momenteel hebben we ongeveer 12 teams (elk 3-5 spelers) die deelnemen aan de verschillende jeugd- en senioren competities.

Wat is ons doel?

Ons hoofddoel is om onze leden met veel plezier te laten tafeltennissen!
Door de combinatie van snelheid, beweging, effect en tactiek is tafeltennis een complexe sport en ook wel omschreven als ‘Schaken met een bal’. Als je begint met tafeltennis en je graag je spelniveau wil verbeteren willen we je dan ook adviseren om aan de aangeboden training(en) deel te nemen.

We hebben diverse ervaren trainers die deze trainingen voor de jeugd en senioren verzorgen. Wij bieden het gehele jaar een breed scala aan speelmogelijkheden om vrij te spelen, te trainen of deel te nemen aan competitie wedstrijden. Kijk hier naar de uitgebreide SPEELMOGELIJKHEDEN EN TRAININGSTIJDEN.

We hebben een gezellige kantine waarvandaan je de wedstrijden of trainingen kunt zien en uiteraard andere leden kunt ontmoeten. Drankjes en snacks zijn tegen betaalbare prijzen verkrijgbaar.
Wij zijn een vereniging dus naast alle reguliere speelactiviteiten organiseren we ook een aantal interne toernooien maar ook een Nieuwjaar borrel en onze jaarlijkse barbecue. We nemen als vereniging ook deel aan externe toernooien.

Heb je interesse?

Wij nodigen je uit om een keer langs te komen om de sfeer te proeven en het belangrijkste, te komen tafeltennissen. Je kunt drie keer gratis komen spelen om te kijken of de tafeltennis sport en onze vereniging bij je past!

Veel informatie is op onze website te vinden maar mocht je vragen hebben neem dan gerust CONTACT met ons op.

CLUB REGELS

Algemeen

TTV Amstelveen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging is erkend bij Koninklijk Besluit van 1 juli 1972. Naast STATUTEN heeft onze vereniging ook  een HUISHOUDELIJK REGLEMENT . Dit Huishoudelijk Reglement bevat de clubregels waar alle leden zich aan hebben te houden. Wijzigingen in Statuten en Huishoudelijk Reglement moeten door de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden goedgekeurd. Leden kunnen verzoeken tot wijzigingen bij het bestuur indienen.

Verder is vanaf 25 mei 2018  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.  TTV Amstelveen heeft de AVG REGELS verwoord in een AVG TOESTEMMINGSVERKLARING  en AVG PRIVACYVERKLARING

Hieronder noemen wij verder enkele belangrijke clubregels:
 
Rookverbod
 • Binnen alle ruimtes van ons clubgebouw (zaal, kantine, kleedkamers etc.) geldt een algeheel rookverbod. Roken moet buiten het gebouw plaats vinden.
Gedragsregels
 • Fysieke bedreiging, uitschelden, vloeken, discriminatie, agressief gedrag, vernielen van clubmateriaal hoort allemaal niet thuis bij ons! Spreek elkaar erop aan als gebeurtenissen dreigen te ontsporen. Meld ongewenst gedrag bij het BESTUUR  en/of VERTROUWENSPERSOON. Misdragingen en officiële klachten (bond, vereniging, speler) worden door het bestuur in behandeling genomen. Schorsing, uitsluiting van competitie, ontzegging van toegang tot de club en royering kan het gevolg zijn. Voor ontstane schade, van zowel fysieke als financiële aard, wordt de betreffende speler verantwoordelijk gesteld.
Competitie regels
 • Om het spelen plezierig te laten verlopen hanteren wij een aantal COMPETITIE REGELS.

LID WORDEN

Lid worden van TTV Amstelveen is reuze simpel, je doet het door het invullen van het INSCHRIJFFORMULIER
Belangrijk is dat je kennis hebt genomen van onze CLUBREGELS  .

OPENINGSTIJDEN

Hieronder vind je de openingstijden buiten de vakanties

 

Voorlopig gelden in verband met de coronamaatregelen de volgende aanvullende regels:

 • Tijdens competitiewedstrijden staan maximaal 3 tafels opgesteld en is vrij spelen niet mogelijk.
 • Tijdens trainingsuren en vrij spelen staan maximaal 5 tafels opgesteld.
 • Spelen is alleen mogelijk op de uren waarop je bent ingeschreven.
 • 5 minuten voor het einde van het speeluur worden de tafels schoongemaakt.

Het volledige corona protocol vind je hier .

Algemene regels voor de openstelling van de zaal:

 • Trainingen en vrij spelen. De club is 10 minuten voor aanvang geopend.
 • Competitie  (maandag, vrijdag en zaterdag). De club is een half uur voor aanvang geopend.

Maandag:
17.45 – 18.45   Training jeugd groep 1 
18.45 – 19.45   Training jeugd groep 2 
20.00 – 21.00   Vrij spelen alle senioren groep 1 ( niet op competitie avonden **)
21.00 – 22.00   Vrij spelen alle senioren groep 2 ( niet op competitie avonden **)
20.00 – 23.00  Competitie senioren teams **

Dinsdag:
18.00 – 19.00   Training senioren teams 1,2,3, trainers en uitgenodigde spelers
19.00 – 20.00   Vrij spelen alle senioren groep 1
20.00 – 21.00   Vrij spelen alle senioren groep 2
21.00 – 22.00   Vrij spelen alle senioren groep 3

Woensdag:
20.00 – 21.00  Training competitiespelers senioren overige teams
21.00 – 22.00  Vrij spelen senioren competitiespelers  

Donderdag:
17.45 – 18.45   Training jeugd groep 1 
18.45 – 19.45   Training jeugd groep 2 
20.00 – 21.00   Training senioren recreanten groep 1
21.00 – 22.00   Training senioren recreanten groep 2 

Vrijdag:
11:00 – 12:30  Vrij spelen 55+ groep
20.00 – 23.00  Competitie senioren teams*

Zaterdag:
10.00 – 13.00   Competitie jeugd teams*​

Zondag:
Zaal gesloten 

*    Alleen bij thuiswedstrijden 
**  Maandag avond competitie op 27 sep, 4 okt en 1, 22,29 nov

CONTRIBUTIE

Contributie informatie en bedragen huidig seizoen
 • Het seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
 • Lid na 1 September? In dat geval wordt de contributie evenredig verminderd.
 • Een tijdelijk lidmaatschap is éénmalig mogelijk voor 3 maanden
 • (kosten bedragen € 60.-).
 • Voor de jeugd is een trainingsbijdrage in de contributie opgesloten.
 • Voor de senioren competitiespelers kan een bijdrage voor betaalde bardienst van toepassing zijn.
 • Bij betaling voor 1 oktober geldt een betalingskorting van € 20.- .
 • Voor elk 2e lid of meer per gezin geldt een familiekorting van € 25.- per persoon.
Overig
 • Houders van een Amstelveenpas komen via Gemeente Amstelveen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten. Deze bijdrage dient u zelf bij de gemeente aan te vragen.
 • Betaling van de contributie gaat via overboeking naar de bankrekening van onze vereniging. U ontvangt een betalingsverzoek van onze PENNINGMEESTER
Contributie seizoen 2021-2022Senioren >=18jrJeugd <18jr
Verenigingscontributie€ 145.-€ 185.-
Basis bondscontributie (NTTB)€ 20.-€ 20.-
Totaal basislid (recreant)€ 165.-€ 205.-
Competitie bondscontributie (NTTB)€ 54.-€ 35.-
Totaal competitie lid€ 219.-€ 240.-
 
55+ groep

Ben je 55 jaar of ouder dan kun je elke vrijdagochtend  recreatief tafeltennissen.
De kosten hiervoor bedragen (geen kortingen van toepassing) of:

 •  € 3.50 per keer (zonder lidmaatschap).
 •  € 90.- voor een heel seizoen voor spelers die uitsluitend op vrijdagochtend spelen.
 •  € 35.- additioneel voor leden die al een regulier lidmaatschap hebben bij de club.
Vind hier meer informatie over de 55+ GROEP.
NTTB
 • TTV Amstelveen is aangesloten bij de Nederlandse Tafel Tennis Bond (NTTB).
 • Alle leden zijn automatisch lid van de NTTB en betalen de basisbondscontributie.
 • Leden die deelnemen aan de NTTB competitie moeten de competitie bondscontributie betalen.
 • Bondscontributie wordt jaarlijks aangepast aan de NTTB tarieven.

LIDMAATSCHAP OPZEGGEN

Opzeggen van het lidmaatschap uiterlijk 2 maanden voor het einde van het seizoen (dus uiterlijk 30 Juni).
De lidmaatschap opzegging moet via mail aan de LEDENADMINISTRATEUR worden doorgegeven.
Bij eerder opzeggen wordt geen contributie gerestitueerd.

Top