Alle informatie Bekercompetitie

Alle informatie voor de Harry feenstra bekercompetitie

Deelname

Deelname aan de Harry Feenstra Bekercompetitie staat open voor alle seniorenleden en jeugdleden die gerechtigd zijn om in de afdelingsseniorencompetitie uit te komen van alle verenigingen uit de afdeling Holland-Noord. Voor deelname aan de bekercompetitie is het basislidmaatschap van de NTTB voldoende. Is een speler lid is van meerdere verenigingen dan is het toegestaan dat hij in de bekercompetitie uitkomt voor een andere vereniging dan waarvoor hij in de competitie speelt.

Deze bekercompetitie worden de teams niet meer ingedeeld op competitieklasse maar wordt de klasse bepaald a.d.h.v. de teamrating van een team. Voor de berekening van de teamratings zal gebruikt gemaakt worden van de ELO-rating van alle in het team opgestelde spelers per 24.10.2021.

Er zal in de volgende klasse worden gespeeld:

Klasse A teamrating hoger dan 1451
Klasse B teamrating van 1251 t/m 1450
Klasse C teamrating van 1051 t/m 1250
Klasse D teamrating van 901 t/m 1050
Klasse E teamrating van 751 t/m 900
Klasse F teamrating t/m 750

De speelavonden zijn maandag t/m vrijdag

Een klasse zal alleen doorgang kunnen vinden als er voldoende teams zijn die een teamrating hebben die voor een klasse van toepassing is zodat er één of meerdere poules gevormd kunnen worden.

Indien het noodzakelijk is om één of meerdere poules in een klasse te kunnen formeren heeft de organisatie het recht om de ratinggrenzen tussen de verschillende klasse aan te passen.

Op het inschrijfformulier moeten de verengingen de teams zoveel mogelijk in volgorde van sterkte opgeven. Wanneer na het berekenen van de teamratings er een verschil blijkt te zijn in de volgorde van de opgegeven teams en de volgorde van de teams op teamrating zullen de teams door de organisatie in de juiste volgorde worden gezet. Uiteraard zal de contactpersoon van de vereniging over deze aanpassing worden geïnformeerd.

Speelwijze

Een bekerteam bestaat uit maximaal 5 spelers (m/v), waarvan er 2 plus eventueel 1 speler die alleen in het dubbel meespeelt in een wedstrijd mogen uitkomen. Alleen de spelers die op het inschrijfformulier staan zijn gerechtigd om uit te komen in de bekercompetitie. Het toevoegen van spelers aan een team zal alleen bij uitzondering worden toegestaan waarbij het maximaal aantal in een team opgegeven spelers niet boven de 5 mag uitkomen, terwijl de toe te voegen speler mag geen rating hebben die hoger is dan de teamrating van het team waaraan hij zou moeten worden toegevoegd.

Op een speelavond worden door een team 4 enkel- en 2 dubbelspelen gespeeld waarbij, net als in de competitie, iedere gewonnen set 1 punt oplevert.

In de bekercompetitie zijn voor het invallen dezelfde regels van toepassing als voor de competitie met de volgende uitzonderingen:

Een speler heeft een onbeperkt aantal invalbeurten.

Het zgn. over een weer mogen invallen tussen teams van dezelfde verenging is alleen van toepassing in klasse F.

Afhankelijk van het aantal teams zullen in iedere klasse groepen van 7 en/of 9 teams worden geformeerd. In deze groepen spelen de teams in 3 of 4 weken allemaal tegen elkaar, waarbij er per speelweek 1 speelavond is waarop tegen 2 andere teams wordt gespeeld.

Bij een thuiswedstrijd moet een vereniging altijd 2 tafels per thuisspelend team ter beschikking hebben.

Verenigingen die op een bepaalde datum geen thuiswedstrijden willen of haar deelnemende teams op een bepaalde avond geen wedstrijden willen laten spelen i.v.m. een door de vereniging georganiseerd intern toernooi moeten dit duidelijk op de daarvoor aangegeven plek het inschrijfformulier vermelden. Bij het maken van het programma kan dan worden geprobeerd om hiermee rekening te houden. Hierbij wordt U verzocht om alleen niet datums te vermelden voor de speelweken die in 2021 vallen te vermelden maar ook aan de datums te vermelden die in 2022 vallen waarop er door de verenging niet gespeeld worden. Tevens wordt U verzocht om, indien mogelijk, een andere speeldag in dezelfde speelweek aan te geven waarop thuiswedstrijden gepland kunnen worden wanneer een vereniging op een aangegeven speeldag geen thuiswedstrijden kan hebben. Een vereniging moet er wel rekening mee houden dat het verzoeken zijn en dat het bij het maken van het programma altijd mogelijk is dat het verzoek voor één of meerdere teams niet gehonoreerd kan worden.

De bekercompetitie bestaat uit een 1e en 2e ronde plus de finale-avond. Bij de publicatie van het programma van de 1e ronde zal per klasse bekend gemaakt worden hoeveel teams zich vanuit iedere poule vanuit de 1e ronde plaatsen voor de 2e ronde. In het programma voor de 2e ronde zal worden gepubliceerd welke teams zich voor de finale-avond plaatsen.

Speelweken Bekercompetitie:

1e ronde:                          
Speelweek 1 van 06-12-2021 t/m 24-12-2021
Speelweek 2 van 03-01-2022 t/m 07-01-2022
Speelweek 3 van 10-01-2022 t/m 14-01-2021
Speelweek 4 van 17-01-2021 t/m 21-01-2021

2e ronde:
Speelweek 1 van 28-02-2022 t/m 04.03.2022
Speelweek 2 van 25.04.2022 t/m 06-05-2022
Speelweek 3 van 09.05.2022 t/m 13.05.2022
Speelweek 4 van 16.05.2022 t/m 20.05.2022

Finale-avond:

Onder voorbehoud woensdag 25 mei 2022 (de dag voor Hemelvaartsdag)

Inschrijfgeld:

€ 8,00 per team.

Sluitingsdatum: 17-10-2021

Voor de Harry Feenstra Bekercompetitie zijn de volgende boetes van toepassing, de teams zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van deze boetes.
Niet opkomen van een team                       € 22,50
Te laat inleveren wedstrijdformulier      € 5,00

Top