NL
Pagina

Go to

Start nieuwe seizoen

Start nieuwe seizoen – hernieuwde registratie nodig voor trainen en vrij spelen senioren

In de zomermaanden hebben we weer kunnen spelen en in het algemeen heeft iedereen zich prima aan de regels gehouden en is alles heel goed verlopen. Een compliment voor jullie allemaal. We verzoeken iedereen uiteraard dit vol te houden en vooral de 1,5 meter afstand houden en het regelmatig handen wassen goed in acht te nemen.
Met de ingang van het nieuwe seizoen en de normale openingstijden willen we alle senioren weer verzoeken om je in te schrijven voor het trainen en vrij spelen. Vandaag (30-8) is hier een mail over gestuurd met het verzoek zo snel mogelijk te reageren zodat deze nieuwe indeling al vanaf maandag 7 september in kan gaan. Deze indeling geldt dan in principe tot 31 januari 2021.
Ook de jeugdtrainingen starten weer vanaf 7 september. Edwin Boerop als oude bekende gaat samen met Marijke de training op de maandag voor hun rekening nemen. Edwin, welkom terug!

Top