NL
Pagina

Go to

Update najaarscompetitie 2022 voor de jeugd

De jeugdcoordinator Guus Korper heeft onderstaande email aan alle competitie spelende jeugdleden gestuurd. 
De schema’s waarover wordt gesproken zijn op de website niet bijgevoegd. 

Aan alle jeugdleden die meespelen in de najaar competitie tafeltennis. 

Aanstaande zaterdag is het zover: de najaar competitie jeugd gaat van start met dit jaar wel 4 teams van TTV Amstelveen. 
Helaas heeft Natasha Prashant aangegeven dit jaar niet te zullen spelen in de competitie. We zijn echter blij dat Kuzey Bozaci haar plaats gaat overnemen in TTV Amstelveen team 2. 

Jullie vinden als bijlage de laatste update van de teamindelingen het wedstrijdschema van alle teams. 
Hierin zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het eerder verstuurde schema omdat een paar personen hebben aangegeven op bepaalde data afwezig te zijn. In het schema zie je dan een rode 0 staan. 

Voor de kantine dienst heeft Joost (de vader van Mike) zich voor 1 oktober gemeld, bedankt Joost. 
In de blauwe kolom vinden jullie de teams die op een bepaalde datum voor de kantinebezetting moeten zorgen. Willen jullie die invulling binnen het team bespreken en tijdig aan mij doorgeven. 

Elk team moet bij uitwedstrijden zelf zorgen voor vervoer, spreek met jullie team duidelijk af wie er wanneer rijden kan.

Verder heb ik inmiddels voor elk team een aparte whatsappgroep aangemaakt zodat men binnen het team via Whatsapp kan communiceren.
Helaas heb ik nog geen whatsapp gegevens van de volgende spelers:
Arthur van Zweeden
Ioana Nicorescu en
Siddharth Krishnamoorthy
Willen jullie me die zo snel mogelijk aanleveren zodat ik de groepen kan completeren.

Tenslotte hierbij nog 1 maal de regels voor de competitie herhaald.

  1. Draag altijd je clubkleding
  2. Zorg dat je ruim op tijd bent (minstens 30 min. voor aanvang van de wedstrijd). Spelers moeten eerder aanwezig zijn zodat en zijzelf en de tegenstander kan inspelen en ze ook kunnen helpen bij het opbouwen van de zaal.
  3.  Communiceer tijdig en duidelijk wanneer je om welke reden dan ook niet spelen kan
  4. Gedraag je sportief en heb respect voor je trainers, coaches en tegenstanders
  5. Je speelt in een team, coach je teamgenoten en moedig ze tijdens de wedstrijd aan, ga niet de hele tijd op je telefoon zitten kijken of lekker in de kantine zitten.
  6. Communiceer tijdig en duidelijk wanneer je om welke reden dan ook niet spelen kan (of hadden we dat al verteld ?)
  7. Wanneer je in het schema staat om te spelen en je bent de betreffende week verhinderd laat dat dan onmiddellijk weten zodat we een invaller regelen kunnen.
    Dit moet geregeld worden door de teamaanvoerder, mocht deze er niet uit komen dan neemt die contact op met Guus Korper.

Bar- en zaaldienst tijdens de jeugdcompetitie
Doordat we dit jaar elke zaterdag, met uitzondering van de vrije zaterdagen, thuiswedstrijden voor de jeugd hebben zullen we de zaal- en barbezetting beter voor elkaar moeten hebben als voorgaande seizoenen.
De zaaldiensten zullen gedragen worden door de trainers, bestuursleden en ervaren ouder(s). Voor de bardiensten zullen we vrijwilligers in vorm van ouders van spelers in moeten zetten. In het schema staat welk team verantwoordelijk is voor de barbezetting.
Het team regelt dit onderling en communiceert dat via de WhatsApp naar Guus Korper. We hebben in totaal 16 spelers en er zijn 10 weken thuiswedstrijden.
In principe zal er binnen de thuisspelende teams 1 ouder aangewezen moeten worden die de bardienst op zich neemt.
Uiteraard zullen de personen die zaaldienst hebben ondersteunend zijn bij het uitvoeren van de bardiensten. In het eerste schema dat jullie ontvangen staat alleen welk team verantwoordelijk is voor de bardienst, het is aan de ouders om in overleg 1 “vrijwilliger” aan te wijzen.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot deze mail, stuur me dan een mailtje of bel me tijdig op 06-20620000.

Veel succes
Namens de trainers en het bestuur
Guus Korper

Top