NL
TTV Amstelveen

Go to

Bestuursupdate juni 2024

Email aan alle leden door onze voorzitter Arjan Verburg

Nieuws op onze website 
Kijk voor het laatste nieuws op onze website  https://www.ttvamstelveen.nl 

Belangrijke mededeling: Penningmeester gezocht! 
Brian van den Heuvel heeft in de bestuursvergadering van 11 juni jl.  aangegeven zijn bestuursfunctie als penningmeester bij de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) in november neer te leggen en is niet meer herkiesbaar voor een nieuwe periode. Brian wordt uiteraard hartelijk bedankt voor zijn inzet voor onze vereniging in de afgelopen 9 jaar. 

Onze vereniging is dus op zoek naar iemand die het penningmeesterschap op zich zou willen nemen. Ben je geïnteresseerd en wil je je inzettten voor je club? 

Stuur een berichtje naar onze voorzitter Arjan Verburg via voorzitter@ttvamstelveen.nl 

Wil je weten wat een penningmeester allemaal doet? Vraag het aan Brian. Je kunt hem mailen (penningmeester@ttvamstelveen.nl) of bellen (06-41243019) of spreek hem aan als je hem ziet op de club. 

Het zou voor onze vereniging geweldig zijn als we na de komende ALV als bestuur weer op volle sterkte verder kunnen. 

Overige mededelingen 
Bondscontributie. De NTTB heeft dit jaar de bondscontributie met ongeveer 10% verhoogd als gevolg van de hoge inflatie in de laatste paar jaren. Deze verhoging zal in de totale contributie voor het seizoen 2024-2025 worden verwerkt. De penningmeester zal jullie zoals gebruikelijk begin september een betaalverzoek sturen. 

Openingstijden zaal 
Vanwege de schoolvakanties zijn er in de maanden juli en augustus gewijzigde openingstijden. Kijk op de website voor de Openingstijden .
Let op: geen jeugd trainingen op maandag en donderdag en op de woensdag is de zaal gesloten.

Zaal afsluiten
Wanneer je de zaal af moet sluiten loop dan de nood deuren(zaal en dames kleedkamer) en de deur van buiten naar de kleedkamers goed na. We hebben al een paar keer ongewenste gasten in het weekend in de zaal gehad; vandaar.

Activiteiten de komende periode  

Zaterdag 15 juni : Clubkampioenschappen Jeugd
Zaterdag 15 juni :Club BBQ 2024
Zaterdag 22 juni :Uitwisseling met SQY Ping uit Villepreux, Frankrijk
Zondag 7 juli   :Kantine schoonmaak  Geef je op via secretaris@ttvamstelveen.nl of 55plus@ttvamstelveen.nl

Clubkampioenschappen Jeugd
Mocht je nog mee willen doen aan de clubkampioenschappen jeugd geef je dan nog op bij Guus (jeugd@ttvamstelveen.nl

Club BBQ 2024 zaterdag 15 juni 2024
Wil je ook mee willen eten meldt je aan bij penningmeester@ttvmstelveen.nl.  Info vind je hier .

Nieuwe zaal
De nieuwe zaal heeft als voorlopige opleveringsdatum 8 november 2024 Binnenkort gaan we alvast de kantine en bestuurskamer opruimen zodat we alleen meenemen wat nodig is. We zijn nog in gesprek over het huurbedrag van de kantine want die is niet wat we verwachten.

Voor de nieuwe kantine moeten we nog een bar maken met onze huidige koelkasten en het huidige barglazenblad met afvoer en nog kastjes kopen en kijken hoe we hem kunnen maken.  Wie heeft er ervaring met een bar bouwen of wil gewoon helpen. Stuur een mailtje naar voorzitter@ttvamstelveen.nl .

Indeling competitie teams najaar 2024 
Momenteel zijn we druk bezig met het indelen van de afdeling teams. We hebben eventueel nog mogelijkheden om mee te doen. Indien je toch nog graag competitie wil spelen neem dan contact op met wedstrijdsecretaris@ttvamstelveen.nl

We wensen jullie alvast een fijne zomervakantie

 Het Bestuur

Top