NL
TTV Amstelveen

Go to

Feestelijke afsluiting van het jubileumjaar voor de jeugd!

Op zaterdag 25 november sluiten we ons jubileumjaar af met een feestelijke bijeenkomst
voor de jeugd (middag) en de senioren (avond). Zet deze datum dus alvast in je agenda.
De jubileumcommissie is druk bezig het programma voor deze feestelijke bijeenkomst
(spelletjes/muziek/hapjes/drankjes, ludieke activiteiten) samen te stellen.
Mocht je zelf ideeën hebben over de invulling van het programma laat ons dat dan weten via 75jarigjubileum@ttvamstelveen.nl .
Zodra het programma vaststaat zullen we jullie informeren en kun je je voor deze feestelijke gelegenheid aanmelden.

Top