NL.jpg
Pagina

TTV Amstelveen

Go to

Ladi Prorok benoemd tot lid van verdienste

Na de rondvraag op onze Algemene Leden Vergadering van 9 november jl. vraagt voorzitter Arjan Verburg nog een keer de aandacht van de aanwezige leden. 
Het bestuur wil Ladi(slav) Prorok benoemen tot lid van verdienste uit waardering voor zijn jarenlange inzet voor de club als o.a. trainer, speler, commissielid technische zaken en vele andere taken. 
Zoals bepaald in de statuten vraagt Arjan ter vergadering namens het bestuur aan Ladi of hij deze benoeming wil aanvaarden, wat hij vervolgens ook doet. 
Uit handen van de voorzitter ontvangt Ladi daarop onder applaus van de aanwezigen een fraai ingelijste oorkonde en een bos bloemen ter bevestiging van dit heugelijke feit.

Artikeltje ook opgenomen op de website van het Amstelveens Nieuwsblad .

Top