Update door bestuur

Geachte Leden,

Hier weer eens een update van het bestuur. Nu het seizoen weer op het einde loopt even een kleine update over de afgelopen periode en nog een paar leuke activiteiten die nog komen.

Kalender:

12 juni:Familie toernooi 11:00-16:00 . Je kan nog inschrijven
19 juni:Senioren Club Kampioenschappen 11:00 - 16:00
26 juni:Jeugd Club Kampioenschappen 11:00 - BBQ
26 juni:BBQ 17:00 - ??

Zie losse mails/website voor inschrijven

Gebruik website

De nieuwe website zal vaker al onze updates gaan doorgeven. Ook is de website de bron voor alle informatie betreffende de club en activiteiten.

Houd dus goed de website https://ttvamstelveen.nl/ in de gaten voor:

  • Belangrijke mededelingen; zoals clubkampioenschappen en BBQ
  • Activiteiten; zoals de planning van diverse toernooien en de ALV
  • Laatste nieuws waaronder:

TTV Amstelveen is ook te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/TafeltennisverenigingAmstelveen

Inventarisatie extra speelmogelijkheid voor senioren

Inmiddels zijn een aantal reacties ontvangen waarvoor dank. Je kunt echter nog reageren omdat deze optie in principe pas vanaf volgend seizoen geldt als permanente extra speelmogelijkheid om het aantal leden verder te verspreiden, indien er voldoende animo is. Op basis van alle ontvangen reacties neemt het bestuur in haar volgende bestuursvergadering eind juni een besluit. Dus reageer indien je dat nog niet gedaan hebt, zie de mail van onze penningmeester van 30 april jongstleden over dit onderwerp.

Nieuwe Speel locatie 2023/2024

We krijgen bij de nieuwe speelzaal (gebouw zal vlak naast onze huidige locatie komen) een kantine en we zijn in overleg over hoe die er precies uit komt te zien.

Tafels opzetten en wegzetten

Helaas moeten we nog steeds constateren dat nog niet iedereen het opzetten en inklappen van de tafels onder de knie heeft. Gebruik alsjeblieft je gezond verstand.

Let er op dat de rode vergrendeling de hele tijd vast gehouden wordt tijdens opzetten en inklappen. Ook graag opletten met het wegrijden in en uit de berging. We hebben nu al drie tafels waarvan de netten gesloopt zijn.

Let OP : er zijn ook tafels waarvan de netposten eerst moeten worden verwijderd. Niet verwijderen zorgt ervoor dat tafels gesloopt worden.

Vrijwilligers gezocht!

Het bestuur wil toch wederom aan alle leden en ouders van jeugdleden  vragen om hulp. Onze club heeft nog altijd een tekort aan vrijwilligers waardoor alles wat gedaan moet worden over een te kleine groep mensen is verdeeld. Dus sta op en help je club! We zoeken altijd: (hulp)trainer, barmedewerker, barinkoper, materiaalbeheerder, opzetten sponsoring, schoonmakers. 

Daarnaast zoeken we ook altijd enthousiastelingen die een eenmalige activiteit willen organiseren, zoals een tafeltennis toernooi, een klaverjasavond of kom zelf met een idee, alles is bespreekbaar. En ja, het kost tijd, maar nee het is niet moeilijk en je hoeft het ook zeker niet alleen te doen. Zie ook verder de commissie die is opgezet voor het aanstaande 75 jarige jubileum van onze vereniging.  

75 jarig jubileum

In september 2022 bestaat onze vereniging 75 jaar! Uiteraard willen we daar uitgebreid bij stil staan (binnen de dan geldende Corona maatregelen). Een eerste inventarisatie leverde al 3 leden op voor de jubileumcommissie (Tjeerd, Gerard van B. en Sourabh).  Toch kunnen we zeker nog extra handjes gebruiken om mee te denken over en te helpen met de organisatie en uitvoering van de evenementen die we in dit kader willen organiseren.
Laat via een mail aan secretaris@ttvamstelveen.nl weten als je bereid bent je in te zetten om van deze prachtige en eenmalige gebeurtenis een groot succes te maken.

Betalen met je bankpas in de kantine

Het is vanaf heden in de meeste gevallen mogelijk om ook electronisch (met je bankpas of app op je telefoon) te betalen, met name als er kantinedienst wordt gedraaid. Vraag er gerust naar mocht je in de kantine iets willen bestellen. Uiteraard blijft contant betalen ook nog mogelijk.

Competitieresultaten voorjaar 2022

Bekijk de berichten en uitslagen op onze website .

Met vriendelijke groeten,

Arjan Verburg
Voorzitter TTV Amstelveen

Top