Voorjaars competitie 2022

Bericht van de wedstrijdsecretaris Alex Brandt

Beste aanvoerders, 

Goed nieuws, de competitie zal zoals gepland van start gaan. Graag wil ik een aantal punten onder de aandacht brengen en jullie vragen hiervoor met je team zorg te dragen. Alvast mijn dank en veel plezier en succes gewenst! 

Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 
Alle teams wordt dringend verzocht de NTTB app iedere wedstrijd te gebruiken. De thuisspelende vereniging vult het DWF in de app in, terwijl de uitspelende vereniging het DWF moet bevestigen. Het beste is dit meteen na afloop van de wedstrijd te doen. Meer info: NTTB App en Digitaal Wedstrijd Formulier 

In het DWF dient het opmerkingen veld gebruikt te worden voor notities die op de achterkant van het papieren wedstrijdformulier worden geplaatst.

Het papieren wedstrijdformulier moet wel ook nog worden ingevuld. De thuisspelende teams dienen ervoor zorg te dragen dat iemand de formulieren verzamelt en (uiterlijk de volgende ochtend) bezorgt bij de wedstrijdsecretaris, adres: Loethoelilaan 63 te Amstelveen. Ik moet deze formulieren bewaren en tijdig doorsturen naar de competitieleider, anders volgt een boete. 

Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het invullen van alle wedstrijdgegevens op het formulier. Controleer dus goed of alles juist is ingevuld voordat je aan het eind van de wedstrijd aftekent. Echter, speel je als team een uitwedstrijd, dan ben je zelf wel nog steeds verantwoordelijk voor de juistheid van de volgende gegevens (waarvoor de NTTB boetes kan uitdelen):

– Vereniging en teamnummer
– Namen en bondsnummers van de spelers
– Het teamnummer van de eventuele invaller(s)
– Aantal gewonnen/verloren sets (wedstrijden) per speler
– Indicatie van de spelers die het dubbelspel gespeeld hebben
– Handtekening van de aanvoerder

Verplaatsen van een wedstrijd
Gezien het steeds toenemende aantal Coronabesmettingen, waardoor het kan gebeuren dat wedstrijden niet door kunnen gaan, heeft men besloten om de regels voor het verplaatsen van een wedstrijd te versoepelen. Het is (deze afdelingscompetitie) nu toegestaan om in onderling overleg een wedstrijd te verplaatsen waarbij als enige regel geldt dat de wedstrijd liefst z.s.m. na de officiële speeldatum, maar in ieder geval uiterlijk in de 10e speelweek, gespeeld moet zijn.

Over alle wijzigingen dient de competitieleider vooraf door de wedstrijdsecretarissen van beide verenigingen per e-mail te worden geïnformeerd.

Opgelegde invalbeperkingen
De invalbeperkingen zijn in deze (kopie van de) e-mail niet bijgevoegd. Verder zijn uiteraard de gebruikelijke regels voor een invaller van toepassing: alleen in een hoger team (lager genummerd) en maximaal 3 keer.
Gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden is toegestaan, mits de aanvoerders van alle betrokken teams vooraf achterop het originele wedstrijdformulier (waar de speler invalt) voor akkoord hebben getekend. Op het wedstrijdformulier moet duidelijk aangegeven worden uit welk team de invaller afkomstig is.

In het DWF dient het opmerkingen veld gebruikt te worden voor deze notities die op de achterkant van het papieren wedstrijdformulier zijn geplaatst.

 

 

Top