NL.jpg
Pagina

TTV Amstelveen

Go to

Najaarscompetitie 2022 voor de jeugd

De jeugdcoordinator Guus Korper heeft onderstaande email aan alle competitie spelende jeugdleden gestuurd.
De schema’s waarover wordt gesproken zijn op de website niet bijgevoegd.

Competitie
Op zaterdag 17 september a.s. gaat de jeugdcompetitie van start. We zijn erg blij te kunnen melden dat het aantal jeugdteams dat meedoet in de jeugdcompetitie verdubbeld is.
Waar we in de voorjaarscompetitie nog met 2 teams uitkwamen zijn dat er nu 4 geworden, Team 1 speelt in de 4e klasse en de teams 2, 3 en 4 in de 5e klasse. Met dit aantal teams behoren we inmiddels tot de top 5 van grootste jeugdverenigingen van de regio.
Alle wedstrijden worden gespeeld op zaterdag, de thuiswedstrijden starten om 10:00 uur en duren ongeveer 3 uur. De starttijd van de uitwedstrijden is afhankelijk van de tegenstander.
Alle wedstrijden, uitslagen en standen zijn terug te vinden op onze website of in de TT app .
Voor de uitwedstrijden geldt dat er vooraf bekend moet zijn wie voor de begeleiding van de spelers verantwoordelijk is en hoe het vervoer geregeld is.

Whatsapp groep(en)
We zullen een whatsappgroep maken voor ALLE competitiespelers en hun ouders waarin we uitsluitend relevante communicatie plaats laten vinden.
Het is leuk en handig als alle teams ook nog per team een whatsappgroep maken zodat ze elkaar op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen binnen het team. Ik stel voor dat de aanvoerder of een ouder van het betreffende team deze groep gaat beheren.

Voor de competitiewedstrijden gelden de volgende belangrijke regels:

  1. Draag altijd je clubkleding
  2. Zorg dat je ruim op tijd bent (minstens 30 min. voor aanvang van de wedstrijd). Spelers moeten eerder aanwezig zijn zodat en zijzelf en de tegenstander kan inspelen en ze ook kunnen helpen bij het opbouwen van de zaal.
  3.  Communiceer tijdig en duidelijk wanneer je om welke reden dan ook niet spelen kan
  4. Gedraag je sportief en heb respect voor je trainers, coaches en tegenstanders
  5. Je speelt in een team, coach je teamgenoten en moedig ze tijdens de wedstrijd aan, ga niet de hele tijd op je telefoon zitten kijken of lekker in de kantine zitten.
  6. Communiceer tijdig en duidelijk wanneer je om welke reden dan ook niet spelen kan (of hadden we dat al verteld ?)
  7. Wanneer je in het schema staat om te spelen en je bent de betreffende week verhinderd laat dat dan onmiddellijk weten zodat we een invaller regelen kunnen.
    Dit moet geregeld worden door de teamaanvoerder, mocht deze er niet uit komen dan neemt die contact op met Guus Korper.

Bar- en zaaldienst tijdens de jeugdcompetitie
Doordat we dit jaar elke zaterdag, met uitzondering van de vrije zaterdagen, thuiswedstrijden voor de jeugd hebben zullen we de zaal- en barbezetting beter voor elkaar moeten hebben als voorgaande seizoenen.
De zaaldiensten zullen gedragen worden door de trainers, bestuursleden en ervaren ouder(s). Voor de bardiensten zullen we vrijwilligers in vorm van ouders van spelers in moeten zetten. In het schema staat welk team verantwoordelijk is voor de barbezetting.
Het team regelt dit onderling en communiceert dat via de WhatsApp naar Guus Korper. We hebben in totaal 16 spelers en er zijn 10 weken thuiswedstrijden.
In principe zal er binnen de thuisspelende teams 1 ouder aangewezen moeten worden die de bardienst op zich neemt.
Uiteraard zullen de personen die zaaldienst hebben ondersteunend zijn bij het uitvoeren van de bardiensten. In het eerste schema dat jullie ontvangen staat alleen welk team verantwoordelijk is voor de bardienst, het is aan de ouders om in overleg 1 “vrijwilliger” aan te wijzen.

Informatieavond
In principe willen met alle plezier nog een korte informatieavond voor de competitiejeugd en hun ouders organiseren om nogmaals uit te leggen wat de competitie inhoud. Dit geldt voornamelijk voor de ouders en de jeugdleden die voor het eerst competitie gaan spelen.
Voorwaarde is wel dat er dan voldoende ouders aanwezig zullen zijn. Mijn voorkeursdatum is donderdag 8 september. Willen jullie aanwezig zijn bij een dergelijke avond, het zal maximaal 1 uur duren, meld dat dan aan met je naam via jeugd@ttvamstelveen.nl .

Competitieschema
In de bijgesloten bijlage (niet in dit website bericht) vinden jullie het schema voor de wedstrijden, de bar- en zaaldienst en het regelen van het vervoer. Kijk er goed naar en reageer z.s.m. naar jeugd@ttvamstelveen.nl mochten er zaken onduidelijk of onmogelijk zijn.

Alvast heel veel succes in de competitie
Namens de trainers en het bestuur

Guus Korper

Top