NL
TTV Amstelveen

Go to

Schenking AED voor de TTV!

Om teamgenoten te kunnen helpen in geval van kwetsuren en doordat meer mensen eerste hulp kunnen verlenen en weten hoe ze moeten reanimeren, wordt sporten veiliger en kunnen leden van de club ingrijpen wanneer nodig. Om dit te faciliteren krijgen we een AED-apparaat én een EHBO-koffer  van regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het Rode Kruis cadeau!
Om de AED goed te kunnen gebruiken, zullen een aantal leden geinstrueerd worden hoe het apparaat te bedienen. Daarnaast geeft het Rode Kruis ons als onderdeel van het ‘Veilig Sporten’ pakket ook nog een sport EHBO-cursus. Het bestuur zal nadenken over welke leden beide cursussen kunnen gaan (en ook willen) volgen.
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het Rode Kruis zullen een dezer dagen (nog voor de zomervakantie) langskomen om de AED te plaatsen en EHBO-koffer te overhandigen.
Naast grote dankbaarheid voor het ter beschikking stellen van de AED/EHBO-koffer door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het Rode Kruis, gaat er speciale dank uit naar Atie die vanuit onze vereniging de aanvraag heeft verzorgd op basis waarvan onze vereniging is uitgekozen. Gezien de frequentie van het gebruik van onze zaal en de gemiddelde leeftijd van onze spelers is dit voor onze vereniging een geweldige vooruitgang op het gebied van veiligheid.
Wij houden jullie op de hoogte wanneer de AED/EHBO-kofferoverhandigd en/of geinstalleerd gaat worden
Tenslotte: Laten we hopen dat we het geleerde niet in de praktijk hoeven te brengen!

AED
Top